logo

Psychoterapia grodzisk

Rola psychoterapii w leczeniu zaburzeń odżywiania

Anoreksja jest to choroba o podłożu psychicznym. Ukazuje się w szczególności jadłowstrętem – osoba nią dotknięta głodzi się, albowiem potrzebuje być możliwie jak najbardziej wychudzona. Powody anoreksji nie są do końca znane. Wielki wpływ na rozkwit choroby ma niska autokrytyka, poczucie bycia gorszym od reszty społeczeństwa, zlekceważenia przez rówieśników. Chorują na nią zarówno nastolatki (pierwsze symptomy widać już wielokrotnie w okresie gimnazjalnym), jak i osoby po trzydziestym roku życia. Powszechnie rozpatruje się, że jest to pospolicie „żeńskie” choróbsko, niemniej jednak cierpi na nie także sporo mężczyzn. Wielokrotnie u chorego dostrzec można okresy remisji a także zaostrzenia objawów. Wielokrotnie zaburzenia stricte anorektyczne płynnie przechodzą w bulimię. Bulimia polega na objadaniu się do granic możliwości. Zdarza się, że bulimiczka/bulimik po napadzie obżarstwa zwraca żywność. U wielu osób bulimia przybiera charakter kompulsywny, a więc okresy głodówki przeplatają się z okresami kompulsywnego objadania się. Niedużo ludzi cierpiących na bulimię czy też anoreksję przyznaje się do swojej choroby; większość ukrywa ją przed bliskimi, a wielokrotnie również nie ma świadomości bezmiaru swojego problemu. Nieoceniona w leczeniu zaburzeń odżywiania jest psychoterapia. Może być ona kierowana przez terapeutę indywidualnie czy też w grupie osób o podobnych problemach. Terapie grupowe ukierunkowane w szczególności na pomoc osób z zakłóceniami odżywiania prowadzone są na dziennych oddziałach leczenia nerwic. Wiele ludzi zgłasza poprawę swojego samopoczucia a także swoich nawyków żywieniowych po ukończeniu terapii w gronie innych anorektyków a także bulimików. Zasadniczym założeniem leczenia w grupie jest uprzytomnienie pacjentowi, że nie jest osamotniony ze swoim kłopotem – to pomaga zwyciężyć towarzyszący chorobie wstyd i wyszukać choremu sposoby na radzenie sobie z ochotą podjęcia kolejnej głodówki czy też następnego aktu obżarstwa. Jednak sporo osób nie godzi się na udział w terapii grupowej, gdyż potrzebuje to odwagi do opowiadania o sobie, swoim żuciu, a wielokrotnie też o swoich traumach w grupie obcych ludzi. Dla takich osób przeznaczona jest terapia indywidualna, polegająca na rozmowach psychoterapeuty z pacjentem w celu wyszukania przyczyn anarchii żywieniowej. Powodzenie kuracji – zarówno grupowej, jak i indywidualnej – w dużej mierze zależy od postawy a w dodatku zaangażowania terapeuty. Psychoterapeuci posiadający niemało lat doświadczenia wielokrotnie osiągają lepsze wyniki prowadzonego leczenia niż absolwenci psychologii bądź psychiatrii, którzy jeszcze nie zdążyli zapoznać się ze specyfiką fachu od strony praktycznej.


Możliwość komentowania jest wyłączona.